مراقبت های بعد از جراحی پلک - دکتر یحیوی

مراقبت های بعد از جراحی پلک

پلک، یکی از عناصر حسی حساس در چهره ماست که مستقیماً بر تبادل گرما و محافظت از چشمان تأثیر می‌گذارد. عمل جراحی پلک ممکن است به علت اصلاح شکل پلک، حذف مشکلات ظاهری و مشکلات دیگر انجام شود. پس از این نوع جراحی، مراقبت‌ های

ادامه مقاله