جراحی بینی در افراد دیابتی

جراحی بینی در افراد دیابتی

جراحی بینی در افراد دیابتی یکی از مسائل مهم و بحث برانگیز در متقاضیان جراحی زیبایی بینی است. افرادی که بیماری دیابت دارند ، نگران عوارض بیهوشی و مشکلاتی هستند که در طی جراحی بینی برایشان به وجود می آید. عمل زیبایی بینی به منظور بهبود

ادامه مقاله