اسپلینت بینی

اسپلینت بینی

اسپلینت بینی اسپلینت بینی یک آتل پلاستیکی است که بعد از جراحی بینی روی بینی جراحی شده قرار می گیرد تا از جابه جا شدن استخوان و غضروف جدید بینی خودداری نماید. در پایان جراحی بینی بسته به صلاحدید جراح بینی و ایراد بینی داخل

ادامه مقاله