جراحی بینی در افراد مسن - دکتر یحیوی

جراحی بینی در افراد مسن – عمل زیبایی بینی در ۶۰ سالگی

جراحی کردن بینی در بین افراد جایگاه ویژه ای پیدا کرده و اکثریت افراد میل به انجام آن دارند اما برخی از متقاضیان به دلیل سن، میل خود به انجام آن را سرکوب می کنند. تغییراتی که به علت بالارفتن سن در پوست و اسلکت

ادامه مقاله