جراحی کردن بینی

جراحی کردن بینی

جراحی کردن بینی جراحی کردن بینی با هدف برطرف کردن ایرادات و نواقص ظاهر بینی و ایجاد تناسب آن با دیگر اجزای صورت و در عین حال حفظ یا بهبود عملکرد تنفسی انجام می شود. ( جراحی بینی ) بینی در مرکز صورت قرار دارد

ادامه مقاله