بینی گوشتی

بینی گوشتی

همه چیز در مورد بینی گوشتی و نحوه جراحی آن ویژگی بینی گوشتی از نظر ظاهری داشتن حالت گرد و پهنی در سر بینی می باشند و از نظر ساختار داشتن بافت و غضروف ضعیف و از نظر پوست ضخامت بالا و دارای غدد چرب

ادامه مقاله