آندوسکوپی سینوس - دکتر یحیوی

آندوسکوپی سینوس

عفونت سینوس ها موجب بروز سینوزیت یا التهاب و عفونت سینوس ها می شود. یکی از روش های درمان التهاب سینوس ها که دکتر شهریار یحیوی بهترین جراح بینی تهران از مهارت و تجربه زیادی در انجام آن برخوردار می باشند،  آندوسکوپی سینوس می باشد.

ادامه مقاله