انواع جراحی بینی

انواع جراحی بینی

انواع جراحی بینی انواع جراحی بینی به منظور برطرف کردن ایرادات ظاهری بینی و ایجاد تناسب با دیگر اجزای صورت و در عین حال حفظ عملکرد تنفسی انجام می شود. جراحی بینی شامل جراحی بینی استخوانی جراحی بینی استخوانی غالبا به منظور برداشتن قوز روی

ادامه مقاله